Bezdrôtový obecný rozhlas

 

Bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné alebo vhodné ovládanie po linkovom vedení.

Bezdrôtový obecný rozhlas  zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia alebo varovného signálu v interiéri aj exteriéri a to na základe:

  • priameho vstupu z mikrofónu riadiaceho pultu 
  • informácií z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán elektronických signalizačných zariadení, elektronických požiarnych signalizácií a pod.,
  • informácií z IP
  • priameho vstupu z iných komunikačných systémov – mobilné telefóny, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod.

 

Vzhľadom na svoju škálovateľnosť je bezdrôtový obecný rozhlas  vhodný pre menšie obce, pre veľké mestské aglomerácie, priemyselné podniky, letiská aj športoviská. Okrem štandardného jednosmerného vyhotovenia je možné objednať si aj verziu s obojsmernou komunikáciou, ktorá ďalej rozširuje možnosti rozhlasu (napríklad o nezávislú autodiagnostiku, automatické hlásenie poruchových stavov alebo možnosť pripojiť rôzne senzory priamo na akustický hlásič).

Kedy je vhodné toto riešenie

  • ak je obec rozsiahlejšia s odľahlejšími časťami, kde viesť drôtové vedenie by bolo príliš nákladné
  • ak ťahanie drôtového vedenia vzduchom alebo v zemi je nevyhovujúce
  • ak sa očakáva priebežné rozširovanie rozhlasu do ďalších lokalít (rozšírenie znamená len umiestnenie ďalších koncových bodov do lokality – časovo nenáročné, na rozdiel od ťahania nového drôtového vedenia)
  • ak sa vyžaduje nízka poruchovosť systému (drôtové vedenie vo vzduchu je podstatne náchylnejšie poveternostným vplyvom a zásahu tretích osôb)
  • ak sa vyžaduje možnosť individuálneho nastavenia hlasitosti každého hlásiča na diaľku
  • ak je potrebná niekoľko hodinová prevádzka aj pri výpade elektrickej energie

 

Sme servisným a montážnym partnerom Telegrafie.