Varovný systém pre mestá a obce

Varovný systém pre mestá a obce

Autonómny varovný systém s monitoringom pre obce sa najčastejšie používa na varovanie pred lokálnymi povodňami a to pomocou monitoringu malých aj väčších vodných tokov nad obcou. Pridaním iného senzorového vybavenia je možné okruh rizikových situácií rozšíriť napríklad na:

  • varovanie pred nepriaznivým počasím
  • varovanie pri riziku tvorby bleskov
  • varovanie pred prívalovými ďažďami
  • varovanie pred silným vetrom
  • varovanie pri výskyte nebezpečných látok v ovzduší

 

Čítať ďalej: Varovný systém pre mestá a obce

Bezdrôtový obecný rozhlas

 

Bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné alebo vhodné ovládanie po linkovom vedení.

Bezdrôtový obecný rozhlas  zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia alebo varovného signálu v interiéri aj exteriéri a to na základe:

  • priameho vstupu z mikrofónu riadiaceho pultu 
  • informácií z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán elektronických signalizačných zariadení, elektronických požiarnych signalizácií a pod.,
  • informácií z IP
  • priameho vstupu z iných komunikačných systémov – mobilné telefóny, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod.

 

Čítať ďalej: Bezdrôtový obecný rozhlas